PNP - SW - 48" Slick 360 V2 - White/Green Scheme C