Skywing - 2.1m Falcon Jet - ARF - Orange/White/Navy